On­der­tus­sen in Rus­land ...

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Na de crash had­den bij­na al­le lan­den last van hun ei­gen cras­hes en fail­lis­se­men­ten. Op één na: de USSR. De Sov­jet-Unie was niet al­leen een com­mu­nis­ti­sche staat met een plan­eco­no­mie, maar ook bijzonder ge­ï­so­leerd van de rest van de we­reld. Het han­del­de nau­we­lijks met an­de­re lan­den, waar­door het na­ge­noeg geen ef­fect on­der­vond van de we­reld­wij­de de­pres­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.