SPEELGOEDSOLDAATJES

SPEEL­GOED EN SPEL­LE­TJES

Alles over Geschiedenis - - Door De Eeuwen -

Hoe­wel mi­li­tai­re mi­ni­a­tuur­tjes al in Egyp­ti­sche tom­bes wer­den ge­von­den – en sinds­dien af en toe in al­ler­lei an­de­re plaat­sen – was het pas in de acht­tien­de eeuw dat speelgoedsoldaatjes in gro­te­re hoe­veel­he­den ge­maakt wer­den. De eer­ste mo­der­ne exem­pla­ren wer­den ge­maakt in Duits­land, waar de pop­pe­tjes van tin wa­ren. De sol­daat­jes wa­ren zwaar en grof vorm­ge­ge­ven, maar al snel speel­den kin­de­ren over­al his­to­ri­sche sla­gen na. De hol­le, ge­go­ten plas­tic of me­ta­len sol­daat­jes van nu wer­den ge­ïn­tro­du­ceerd in de la­te ne­gen­tien­de eeuw.

Su­per Ma­rio Land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.