Re­li­gie

Alles over Geschiedenis - - Gouden Eeuw Van De Islam -

De ri­ten van shin­to en boed­dhis­me wer­den door al­le la­gen van de Ja­pan­se be­vol­king ge­prak­ti­seerd. Bid­den bij tem­pels en het vie­ren van fes­ti­vals wa­ren de voor­naams­te re­li­gi­eu­ze be­zig­he­den in het da­ge­lijk­se le­ven. Hoe­wel de over­heid tem­pels on­der­hield, be­stond er geen staats­gods­dienst. Pas na 1868 maak­te kei­zer Me­iji shin­to tot staats­gods­dienst, met zich­zelf als spi­ri­tu­e­le lei­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.