Tech­no­lo­gie

Alles over Geschiedenis - - Hoe Was Het In? -

In de 19e eeuw nam de bak­ufu (over­heid van de sho­gun) lang­zaam steeds meer Wes­ter­se tech­nie­ken over, zo­als voor het ma­ken van glas, al­co­hol en sui­ker. Ook het ge­bruik van elek­tri­ci­teit ver­spreid­de zich via Ne­der­land­se boe­ken en ex­perts. Maar door het iso­la­tie­be­leid ver­liep het pro­ces traag.

Het Ja­pan­se oor­logs­schip Chiy­o­da­g­ata. Een Ja­pan­se sa­moe­rai ge­volgd door zijn die­naar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.