DE WAFFEN-SS

CHRISTENSEN, SMITH EN POULSEN

Alles over Geschiedenis - - Leesvoer -

De Deen­se au­teurs had­den voor ogen om een nieuw stan­daard­werk te schrij­ven over de Waffen-SS, en dat is ze aar­dig ge­lukt. In de af­ge­lo­pen de­cen­nia is er geen stu­die ge­weest die de mi­li­tai­re tak van de SS zo breed en ge­de­tail­leerd heeft be­schre­ven als de­ze. Een he­le pres­ta­tie, ge­zien die hoe­veel­heid li­te­ra­tuur die over de SS wordt ge­pu­bli­ceerd.

Dit boek is niet al­leen we­ten­schap­pe­lijk dik in or­de, het is ook voor de leek pri­ma te le­zen. De ver­ta­ling van Ge­ri de Boer is zeer de­ge­lijk en het beeld­ma­te­ri­aal vult het ver­haal pri­ma aan. Een bo­ven­ma­ti­ge in­te­res­se in de SS is na­tuur­lijk wel aan te ra­den, want je moet dik 700 pa­gi­na’s door­wor­ste­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.