Rijks­mu­se­um Twen­the, Enschede E

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

www.rijks­mu­se­umt­wen­the.nl

r zijn re­cen­te­lijk nog­al wat ten­toon­stel­lin­gen ge­weest over de Re­nais­san­ce, maar de nieu­we ex­po­si­tie van Rijks­mu­se­um Twen­the is wel in­druk­wek­kend te noe­men. In Enschede zijn tien­tal­len stuk­ken van Noord-Ita­li­aan­se mees­ter­schil­ders te zien, waar­on­der Ra­fa­ël, Tin­to­ret­to en Ti­ti­aan.

t/m 18 ju­ni 2017

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.