Puzzel

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Maak kans op mooie prij­zen.

Breng de let­ters uit de over­een­kom­stig ge­num­mer­de hok­jes over naar de hok­jes hier­on­der. In­dien de kruiswoordpuzzel cor­rect is op­ge­lost, ont­staat er een tref­woord.

HORIZONTAAL

1 sol­dij, 4 pronk­kast­je, 9 ver­ple­ging, 11 vuur­sprank, 13 kou­de lek­ker­nij,

15 vier we­ken voor Kerst­mis, 17 boe­ket, 19 vracht­schip, 22 te­gen­stan­der,

23 niet ge­heel, 25 ver­schiet, 26 bij­woord, 27 kom­aan!, 28 uit­hang­te­ken van een dro­gist, 29 leer­soort, 30 zij­ri­vier van de Maas, 31 spi­raal, 32 Chi­nees edel­ge­steen­te, 33 laat­ste let­ter van het Griek­se al­fa­bet, 36 niet voor, 38 ri­vier in Frankrijk, 41 han­del, 43 land­tong, 44 aan­een­hech­ten, 45 voe­ding, 47 dot, 48 zij­ri­vier van de Do­nau, 49 pa­pie­ren lan­taarn, 50 wed­spel.

VER­TI­CAAL

2 kloos­ter, 3 kort­ston­dig, 4 aan­ge­hech­te tak, 5 te koop (afk.), 6 wil­de­beest,

7 stoet, 8 Eu­ro­pe­aan, 9 ge­bied, 10 schoor­steen­zwart, 12 be­ne­den­zij­de, 14 le­ger­on­der­deel, 15 plaats in Frankrijk, 16 Zuid-Ame­ri­kaan­se vleer­muis,

17 zich be­per­ken tot, 18 zwak­jes, 20 lo­te­rij­brief­je, 21 in drup­pels neer­val­len, 23 lek­ker­nij, 24 klap­pen ge­ven, 34 in­di­vi­du, 35 gro­te roof­vo­gel, 37 slui­ting van een riem, 39 hand­vat, 40 lui­zen­ei, 42 haar­ver­ste­vi­ger, 44 kloos­ter­zus­ter, 46 ach­ter,

47 te­gen­over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.