EEN PO­LI­TIE­KE VERSLAVING

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Chi­na’s lan­ge re­la­tie met opi­um be­gon al in de ze­ven­de eeuw, toen de drug voor het eerst als me­di­cijn werd ge­bruikt. Van­af de ze­ven­tien­de eeuw werd het ge­mengd met ta­bak en re­cre­a­tief ge­bruikt. De En­gel­se Oost-In­di­sche Com­pag­nie zag een kans en be­gon de pro­duc­tie op te voe­ren. En de kei­zer de im­port aan ban­den wil­de leg­gen, ver­klaar­den de Brit­ten hem de oorlog. Ze won­nen, en pas in de ja­ren 1950 kreeg Chi­na grip op de ver­woes­ten­de opi­um­ver­sla­ving in het land.

CA. 1900

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.