EEN VERSCHEURD LAND

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Een jong Ko­re­aans meis­je vlucht met haar broer­tje op haar rug voor het oor­logs­ge­weld in haar ver­scheur­de land. De Ko­re­aan­se oorlog be­gon in 1950 met een in­va­sie van Zuid-Ko­rea door het com­mu­nis­ti­sche noor­den. De VS schoot het zui­den te hulp, waar­na Chi­na troe­pen stuur­de om Noord-Ko­rea te steu­nen. Het werd een ver­woes­ten­de oorlog die drie jaar duur­de en naar schat­ting 2,5 mil­joen bur­gers het le­ven kost­te.

JU­NI 1951

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.