Spi­o­na­ge door de ja­ren heen

Een tijd­lijn vol ninja’s, spi­on­nen en dub­bel­agen­ten.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

VS 1775-83 Om de Brit­ten te hel­pen ver­slaan, richt Ge­or­ge Was­hing­ton de Cul­per Ring op. Bij het op­zet­ten van dit spi­o­na­ge­net­werk werd hij ge­hol­pen door Ben­ja­min Tall­mad­ge, die een ac­tief spi­on was. Ja­mes Ar­mis­tead La­fay­et­te was de eer­ste Afro-Ame­ri­kaan­se spi­on en hielp de Ver­e­nig­de Sta­ten met de over­win­ning in de Slag bij York­to­wn door zich voor te doen als een ont­snap­te slaaf om het hoofd­kwar­tier van de Brit­ten bin­nen te drin­gen.

Be­ne­dict Ar­nold was een spi­on die het Con­ti­nen­ta­le Le­ger ver­liet en over­liep naar de Brit­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.