Zo maak je …

Ma­co­no­chie-rant­soe­nen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Toen het Brit­se le­ger naar de loop­gra­ven werd ge­stuurd tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log, stond het goed voe­den er­van niet op de pri­o­ri­tei­ten­lijst. Het was dan ook een won­der dat geen en­ke­le sol­daat de hon­ger­dood stierf. Na­tuur­lijk was het geen een­vou­di­ge op­ga­ve om dui­zen­den sol­da­ten te eten te ge­ven, ze­ker voor de on­er­va­ren koks. Het Brit­se le­ger kocht groots rant­soe­nen in. Het Schot­se be­drijf Ma­co­no­chie maak­te daar­voor een stoof­pot in blik, dat de naam van het be­drijf mee­kreeg.

Het werd één van de be­rucht­ste maal­tij­den uit de Eer­ste We­reld­oor­log. De ech­te Ma­co­no­chie-stoof­pot was net eet­baar als het goed was op­ge­warmd, maar een ech­te uit­da­ging als je het koud moest eten. Het be­stond voor­al uit vet vlees in jus; als het koud ge­ge­ten werd was het dus één klomp vet. Dit ge­mo­der­ni­seer­de re­cept is een stuk be­ter te eten, maar geeft je toch een goe­de in­druk van het eten in de loop­gra­ven.

BEREIDINGSWIJZE

01 Heb je voor vers vlees ge­ko­zen? Snijd het dan

al­vast in klei­ne stuk­ken. 02 Snijd de aard­ap­pe­len (on­ge­schild), de wor­tels en de ui­en in gro­ve stuk­ken. Laat de bo­nen uit­lek­ken. 03 Doe al­le ge­sne­den in­gre­di­ën­ten in een pan.

Vul de pan met wa­ter tot al­le in­gre­di­ën­ten net on­der staan en breng al­les aan de kook. Laat al­les op laag vuur zacht­jes door­ko­ken. Ge­bruik je in­ge­blikt vlees? Kook dan al­leen de in­gre­di­ën­ten uit stap 2. 04 Giet de ge­kook­te in­gre­di­ën­ten af. Ver­warm de reu­zel in een koe­ken­pan en doe daar de uit­ge­lek­te groen­ten en de bo­nen in. 05 Heb je ge­ko­zen voor in­ge­blikt vlees? Voeg dat dan nu toe. Oor­spron­ke­lijk wer­den blik­ken Fray Ben­tos cor­ned beef ge­bruikt in de rant­soe­nen. Sol­da­ten moesten de blik­ken eerst door­prik­ken. Hoor­den ze een sis­send ge­luid, dan was het vlees be­dor­ven. 06 Be­reid de run­der­bouil­lon en roer hier de bloem door­heen tot je een glad meng­sel hebt. Voeg dit meng­sel toe aan de koe­ken­pan en roer al­les goed door. 07 Blijf roe­ren en ver­hoog het vuur tot mid­del­hoog. Als de stoof­pot in­dikt ben je bij­na klaar. Voeg nog zout en pe­per toe voor wat ex­tra smaak. 08 Ser­veer de stoof­pot met oud brood of vol­ko­ren be­schuit. Sol­da­ten maak­ten het rant­soen­brood zacht voor ze het aten door het te we­ken in wa­ter. Voor wat ex­tra uit­da­ging: in de win­ter van 1916 was er een te­kort aan bloem. Brood werd in dat jaar ge­maakt van ge­ma­len ra­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.