DE LEGENDE VAN HET DUIKENDE PAARD

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Tij­dens de ne­gen­tien­de en twin­tig­ste eeuw wa­ren shows met duikende paar­den ma­te­loos po­pu­lair in Ca­na­da en de VS. Een paard sprong met rui­ter, vaak een niet te zwa­re da­me, van een acht­tien me­ter ho­ge duik­plank het wa­ter in. Door zor­gen over het die­ren­wel­zijn nam de po­pu­la­ri­teit van de shows snel af. Er wa­ren ge­ruch­ten dat de paar­den met elek­tri­sche schok­ken wer­den ge­traind om te sprin­gen.

1905

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.