CAPITULATIE VAN JA­PAN

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

De fo­to van pre­si­dent Tru­man die het of­fi­ci­ë­le be­richt van de Ja­pan­se capitulatie voor­leest in zijn kan­toor is we­reld­be­roemd. De­ze fo­to van jour­na­lis­ten die daar­na ren­nend de ka­mer ver­la­ten om het sta­te­ment door te bel­len naar hun re­dac­ties is een stuk min­der be­kend. Dit gro­te mo­ment, dat een ein­de maak­te aan WO II, le­ver­de nog meer be­roem­de fo­to’s op, zo­als het ico­ni­sche beeld van de

ma­troos die op Ti­mes Squa­re een vrouw zoent.

15 AU­GUS­TUS 1945

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.