JE­AN­NE D’ARC VER­RA­DEN

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

FRANK­RIJK 1431 De Fran­se over­win­ning bij de Slag van Or­leans in 1429 was een keer­punt in de Hon­derd­ja­ri­ge Oor­log. De suc­ces­vol­le ver­de­di­ging van de stad werd ge­leid door Je­an­ne d’Arc, een Frans boe­ren­meis­je dat de oor­log in het voor­deel van de Fran­sen wist te stu­ren. De En­gel­sen wa­ren wan­ho­pig om Je­an­ne ten val te bren­gen en loof­den een flink be­drag uit voor haar ge­van­gen­ne­ming. De Fran­se bis­schop Pier­re Cau­chon zag dat wel zit­ten en nam Je­an­ne ge­van­gen toen ze op be­zoek was in zijn bis­dom in 1430. Hij vol­trok in 1431 het von­nis ten over­staan van een groep­je zeer blije En­gel­se mi­li­tai­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.