MI6 SPI­ON LOOPT OVER NAAR USSR

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

VS 1950 Kim Phil­by maak­te deel uit van de Cam­brid­ge Four, een groep stu­den­ten die spi­o­neer­de voor de Sov­jet-Unie. Hij was te­vens in dienst bij MI6. Aan het be­gin van de Kou­de Oor­log kreeg hij van MI6 de op­dracht om Rus­si­sche spi­o­na­ge-ac­ti­vi­tei­ten in kaart te bren­gen, waar­bij hij de mis­sies van zijn Rus­si­sche col­le­ga-spi­on­nen ‘over het hoofd zag’. In 1961 ech­ter liep een KGB-agent over naar het wes­ten en wees Phil­by aan als Rus­sisch spi­on. Die vlucht­te naar de USSR, waar hij zich op­sloot in zijn huis tot hij in 1988 over­leed.

Phil­by ont­ving in 1946 een

Brit­se rid­der­or­de, maar die werd in­ge­trok­ken na­dat hij was

ont­mas­kerd als Rus­sisch spi­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.