Ri­si­co's van het vak

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Net als Sherlock Holmes had­den de ech­te de­tec­ti­ves in het En­ge­land van de 19e eeuw hun ei­gen Mo­ri­ar­ty. Zo ook de­tec­ti­ve Jero­me Ca­mi­na­da uit Man­ches­ter. Vol­gens ver­ha­len was hij ver­ant­woor­de­lijk voor de ge­van­gen­zet­ting van 1225 mis­da­di­gers en het slui­ten van 400 kroe­gen. Hij werd dus re­gel­ma­tig be­dreigd. Hij was daar­om al­tijd ge­wa­pend en heeft zijn pi­stool meer­maals moe­ten ge­brui­ken, waar­bij een du­el met be­roeps­cri­mi­neel Bob Hor­rid­ge het be­kendst is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.