Be­wijs ver­za­me­len

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Fotografie stond nog in de kin­der­schoe­nen en was te be­wer­ke­lijk om ‘in het veld’ te ge­brui­ken. In het ge­val van een moord werd er slechts één fo­to ge­maakt van het lijk op de plaats de­lict. Naar­ma­te de­tec­ti­ves steeds meer on­der druk kwa­men om mis­da­den op te los­sen, be­dach­ten ze nieu­we tech­nie­ken. Een daar­van was clo­se-up fotografie, waar­mee ze de­tails kon­den to­nen die met het blo­te oog niet waar te ne­men wa­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.