Dat het ge­drukt staat

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

De pers had een meer dan ge­zon­de aan­dacht voor de po­li­tie in bur­ger­kle­ding. Ze schre­ven er re­gel­ma­tig over. Daar­bij was er een wis­sel­wer­king: de kran­ten zorg­den voor een po­si­tief ima­go voor de de­tec­ti­ves, ter­wijl de de­tec­ti­ves op hun beurt smeu­ï­ge ver­ha­len le­ver­den aan de krant. Er wa­ren maar wei­nig be­roe­pen die zo sterk op de me­dia leun­den als de de­tec­ti­ves.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.