03 Werp­ster­ren wer­den ge­bruikt om te do­den

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

De shu­ri­ken, of werp­ster, wordt in ninja-films veel ge­bruikt om men­sen op af­stand te do­den. Het ech­te doel van de ster was om voor een af­lei­ding te zor­gen. De oud­ste ver­sies wer­den ge­maakt van munt­geld. Mocht het er op aan­ko­men, dan werd de shu­ri­ken ge­bruikt als snijd- of steek­wa­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.