05 Het wa­ren ar­me boe­ren

Alles over Geschiedenis - - Spionage -

Vaak wordt ge­dacht dat ninja’s uit de laag­ste so­ci­a­le klas­se kwa­men, maar ninja was een be­roep, geen so­ci­a­le klas­se. Veel ninja’s ont­ston­den uit de sa­moe­rai- of sol­da­ten­klas­se en wa­ren min­stens voetsol­da­ten. Daar­door wa­ren het eer­der aris­to­cra­ten dan de een­vou­di­ge boe­ren die train­den in klei­ne berg­dorp­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.