Ont­dek­kin­gen door de eeu­wen heen

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een tijd­lijn vol po­len, ber­gen, oer­wou­den en gren­zen.

Toen Erik de Ro­de een groot ei­land in de At­lan­ti­sche Oce­aan ont­dek­te, ves­tig­de hij daar een ko­lo­nie voor­dat hij te­rug ging naar Noorwegen om te mel­den hoe groots de ko­lo­nie was. Hij noem­de haar ‘het groe­ne land.’ La­ter zou hij te­rug­ke­ren met 500 ex­tra men­sen en die­ren. Zo ont­stond de per­ma­nen­te ko­lo­nie op het ei­land, die we te­gen­woor­dig nog ken­nen. De reis die Marco Po­lo on­der­nam naar het hart van Azië was een op­mer­ke­lij­ke pres­ta­tie, ze­ker ge­zien de wei­ni­ge ma­nie­ren om vei­lig of snel te rei­zen. Vol­gens Po­lo ont­moet­te hij de gro­te Mon­gool­se heer­ser Koe­blai Khan, die hem zijn be­faam­de zo­mer­pa­leis liet zien. Ver­der be­zocht hij gro­te ste­den zo­als Be­ij­ing, Cheng­du en Hangz­hou. De ge­he­le reis kost­te 24 jaar en toen hij te­rug was, bleek zijn thuis­plaats Ve­ne­tië in oor­log met Ge­nua. Po­lo liet zijn be­le­ve­nis­sen op­schrij­ven in door Rus­ti­chel­lo da Pi­sa. Om­dat de in­for­ma­tie fei­te­lijk twee­de­hands is, trek­ken his­to­ri­ci de juist­heid in twij­fel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.