Kamikaze

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een zelf­moord­cul­tus in­ge­zet als wa­pen te­gen de vij­and.

Iwo Ji­ma was een deel van de ‘is­land hop­ping’­stra­te­gie van de Ame­ri­kaan­se strijd­krach­ten. Het eind­doel was om ge­bied in het hart van de Ja­pan­se in­vloeds­feer te ver­o­ve­ren. Meer dan 30.000 ma­ri­niers in acht ba­tal­jons gin­gen aan land op 1,6 ki­lo­me­ter strand. De Vier­de Di­vi­sie kwam in het mid­den van het ei­land aan land, met de Vijf­de Di­vi­sie op de lin­ker flank.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.