His­to­rie vs Hol­ly­wood

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

An­thro­poid.

Re­gie: Sean El­lis Hoofd­rol­len: Cil­li­an Murp­hy, Ja­mie Dor­nan, Char­lot­te Le Bon, An­na Geis­le­ro­vá, Har­ry Lloyd Land van her­komst: VK/Frank­rijk/Ts­je­chië Jaar: 2016 De­ze enorm span­nen­de ver­tel­ling van de aan­slag op Rein­hard Hey­drich is een wa­re vol­tref­fer.

Heel, heel veel. An­thro­poid is een stuk tref­ze­ker­der dan de hoofd­per­soon zelf. Het ge­beurt niet vaak dat je iets kunt le­ren over een his­to­ri­sche ge­beur­te­nis via ge­dra­ma­ti­seer­de me­dia, maar met de­ze film is het mo­ge­lijk.

Wat wel klopt ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.