Puz­zel

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Win mooie prij­zen.

Breng de let­ters uit de over­een­kom­stig ge­num­mer­de hok­jes over naar de hok­jes hier­on­der. In­dien de kruiswoordpuzzel cor­rect is op­ge­lost, ont­staat er een tref­woord. HORIZONTAAL

1 deel van een ser­vies, 4 deel van een mo­le­cu­le, 8 de naam heb­ben, 11 vlieg­veld in Dren­the, 13 adi­eu, 15 re­ke­ning, 18 dor­pel, 20 zang­vo­gel, 21 es­ki­mo­hut, 23 stoom­schip (afk.), 24 met na­me (afk.), 25 ge­deel­te, 26 snoet, 27 Ver­e­nig­de Sta­ten van Ame­ri­ka (afk.), 28 uit­voe­ren, 29 been­der­vul­ling, 30 land­bouw­werk­tuig, 32 de­ci­bel (afk.), 33 na­ko­me­ling, 34 me­dail­le, 36 schit­te­ring, 38 plaats­be­wijs, 40 on­fat­soen­lijk, 42 keu­ken­ge­reed­schap, 43 leer­soort, 44 zij­ri­vier van de Do­nau, 45 groot hert. VERTICAAL

1 keu­ken­ge­rei, 2 straal­vlieg­tuig, 3 hon­derd jaar, 4 woon­plaats, 5 meer dan goed is, 6 deel van de Bij­bel, 7 me­vrouw, 8 gaaf, 9 ri­vier in Utrecht, 10 zor­ge­loos­heid, 12 aan­ho­ren, 14 ont­vlam­baar, 16 kle­ding­stuk, 17 raam, 19 he­mel­li­chaam, 22 ge­zichts­or­gaan, 25 knud­de, 31 be­no­digd­he­den, 32 plaats in Se­negal, 34 vul­kaan, 35 schuif­bak, 37 zeep­wa­ter, 39 op­roer, 41 buis­ver­lich­ting, 42 per­soon­lijk voor­naam­woord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.