EEN SAMI-GE­ZIN IN NOORWEGEN

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Sami zijn de oor­spron­ke­lij­ke in­wo­ners van het ho­ge noor­den van Zwe­den, Fin­land, Noorwegen en Rus­land. Ge­ne­ra­ties lang leef­den zij in ge­meen­schap­pen ge­naamd sii’da. Ze ja­gen, vis­sen en han­de­len bin­nen en tus­sen de­ze ge­meen­schap­pen. Hun le­ven was gro­ten­deels no­ma­disch en volg­de de trek van de ren­die­ren door het noor­den. Maar tij­dens de vroe­ge twin­tig­ste eeuw wer­den de Sami met po­li­tiek be­leid, wet­ten en be­las­tin­gen on­der­drukt, waar­door ve­len van hen de ou­de cul­tuur ach­ter­lie­ten.

CA. 1900

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.