OPE­RA­TIE IVY MI­KE

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Op het Eni­we­tok-atol in de Marshall-ei­lan­den wordt de eer­ste ther­mo­nu­cle­ai­re wa­ter­stof­bom tot ont­plof­fing ge­bracht. De bom ‘Mi­ke’ was de eer­ste test van ope­ra­tie Ivy. Het ge­vaar­te woog 82 ton en leek meer op een in­du­stri­eel ge­bouw

dan een bom. Sov­jet­ge­leer­den be­schre­ven de bom la­ter sma­lend als een “ther­mo­nu­cle­ai­re in­stal­la­tie” en niet als wa­pen. Toch was het een schok­ken­de ont­wik­ke­ling die de Kou­de Oor­log in een nieu­we fa­se bracht. De ex­plo­sie had een kracht van tien tot twaalf me­ga­ton, 700 keer zo krach­tig als de bom die Hi­ro­s­hi­ma ver­woest­te. De vuur­bal had een door­snee van vijf ki­lo­me­ter en de pad­den­stoel­wolk schoot bin­nen

ne­gen­tig se­con­den ze­ven ki­lo­me­ter de lucht in.

1 NO­VEM­BER 1952

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.