DE VEROVERING VAN DE HEI­LI­GE STAD

Sa­ladins suc­ces­vol­le be­le­ge­ring van Je­ru­za­lem duur­de twee lan­ge we­ken.

Alles over Geschiedenis - - Saladin -

Op 20 sep­tem­ber 1187 kwam de Aj­joe­bi­di­sche sul­tan met zijn le­ger aan bij de poor­ten van Je­ru­za­lem. Saladin wil­de de stad lie­ver zon­der bloed­ver­gie­ten in­ne­men. Hij leg­de be­schei­den ei­sen voor aan Ba­li­an van Ibe­lin van de kruis­vaar­ders, maar de in­wo­ners van de stad wil­den niet ver­trek­ken. Dat be­te­ken­de het be­gin van een be­le­ge­ring, waar­bij Sa­ladins boog­schut­ters eerst bij de Da­mas­cus­poort de kan­te­len be­stook­ten met pij­len. Be­le­ge­ring­s­to­rens wer­den naar de mu­ren ge­rold, maar tel­kens af­ge­weerd. Na zes da­gen ver­plaatste het le­ger zich naar de Olijf­berg, waar de kruis­vaar­ders geen gro­te poort had­den om uit­val­len te doen. Op die plek zou­den ze ui­t­ein­de­lijk een bres in de muur slaan. Op 2 ok­to­ber gaf Ba­li­an de stad over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.