Kunst

Alles over Geschiedenis - - Saladin -

Een uit­ge­spro­ken Ro­mein­se smaak, voor­al voor Griek­se stij­len, deed zich gel­den on­der de eli­te van de stad. Maar zelfs de mid­den­klas­se kon zich een paar por­tret­ten ver­oor­lo­ven. Kunst heb­ben en ten­toon­stel­len, zo­als muur­mo­za­ïe­ken, was een ma­nier om te la­ten zien hoe be­lang­rijk en wel­ge­steld je was. Als er een nieu­we stijl in zwang raak­te, kon je die ge­woon op je muur la­ten schil­de­ren, zo­als wij te­gen­woor­dig van be­hang wis­se­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.