On­der­wijs

Alles over Geschiedenis - - Saladin -

Hoe­wel ge­leerd­heid geen groot as­pect van de Ro­mein­se sa­men­le­ving vorm­de, was het in­ter­pre­te­ren van hei­li­ge tek­sten des te be­lang­rij­ker in het Jood­se le­ven. Als je an­al­fa­beet was, zo­als voor het gro­te deel van de be­vol­king gold, dan was je aan­ge­we­zen op rab­bij­nen en schrift­ge­leer­den om je de tek­sten voor te le­zen. Schrij­ven was een ge­waar­deer­de vaar­dig­heid, maar nieuws en idee­ën wer­den meest­al ver­spreid van mond tot mond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.