Vriend

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Ed­win Hub­ble

De as­tro­noom be­wees dat het uni­ver­sum uit­dijt en niet een sta­tisch ge­heel is, zo­als eer­der ge­dacht werd. Ein­stein had zijn ver­ge­lij­kin­gen aan­ge­past aan de­ze al­ge­me­ne wijs­heid, maar de­ze door­braak be­wees dat hij toch ge­lijk had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.