GRAFOFOON

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

De grafofoon ge­bruik­te het­zelf­de prin­ci­pe als de ma­chi­ne van Edi­son, maar met kar­ton­nen ci­lin­ders met een laag­je was. Dat le­ver­de een be­te­re af­speel­kwa­li­teit op en bo­ven­dien kon­den er lan­ge­re stuk­ken mu­ziek op­ge­no­men wor­den. La­te­re ge­ne­ra­ties van de grafofoon ge­bruik­ten een elek­tro­mo­tor om de ci­lin­ders te draai­en, wat eer­der met de hand moest. Hier­door werd het

sys­teem ook bre­der po­pu­lair.

Een vroe­ge grafofoon van het

merk Co­lum­bia.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.