FO­NO­GRAAF 1877

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

De fo­no­graaf van Tho­mas Edi­son is waar­schijn­lijk de eer­ste mo­der­ne mu­ziekspe­ler. Het sys­teem re­pro­du­ceer­de op­ge­no­men ge­luid door een sty­lus te la­ten vi­bre­ren die een groef in een draai­en­de ci­lin­der volg­de. In die groef za­ten vor­men die de sty­lus lie­ten tril­len op een be­paal­de toon, zo­dat de me­lo­die werd af­ge­speeld. Wat het sys­teem echt in­te­res­sant maak­te, was het feit dat het ook ge­luid kon op­ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.