Pe­ter Gold­mark

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

1906 1977, HONGARIJE

Gold­mark was een be­lang­rij­ke tech­ni­cus bij Co­lum­bia Re­cords en wordt ge­zien als de va­der van de LP. Zijn werk aan de 33 mi­cro­groef fo­no­gra­fi­sche lang­speel­plaat was on­mis­baar voor de enor­me, we­reld­wij­de po­pu­la­ri­teit

van dit me­di­um.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.