Lan­ding van de ma­ri­niers

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

De Ame­ri­ka­nen heb­ben les­sen van de eer­de­re lan­ding op Ta­ra­wa mee­ge­no­men in hun plan. On­danks de gro­te ver­lie­zen is hun lan­ding op Iwo Ji­ma suc­ces­vol. De Vier­de en Vijf­de Ma­ri­niers­di­vi­sies lan­den op het zuid­oos­ten van het ei­land, naast Su­ri­ba­chi. Ze zul­len naast el­kaar land­in­waarts op­ruk­ken. De lan­din­gen wer­den aan­ge­voerd door 68 am­fi­bi­sche rups­voer­tui­gen met 75 mm hou­wit­sers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.