De eind­streep in zicht

Alles over Geschiedenis - - Helden & Schurken -

Door de af­na­me in de ef­fec­ti­vi­teit van lucht­aan­val­len be­gin­nen de ma­ri­niers met aanvallen zon­der lucht­steun.

Het ei­land wordt na meer dan een maand zwa­re ge­vech­ten ver­o­verd ver­klaard. Er ko­men meer troe­pen aan land die het ei­land be­gin­nen te ver­an­de­ren in een groot fort. Toch hou­den de ge­vech­ten nog aan tot 21 maart, wan­neer ge­ne­raal Ku­ri­baya­shi per­soon­lijk een laat­ste char­ge aan­voert. De 300 Ja­pan­se sol­da­ten zijn kans­loos.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.