Ali­ce Per­rers

Ko­nink­lij­ke min­naar: Edu­ard III van En­ge­land Ja­ren als maî­tres­se: 1364-77

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

Ali­ce werk­te als die­na­res in het huis­hou­den van de En­gel­se ko­nin­gin Fi­lip­pa van He­ne­gou­wen. Hier kwam ze ko­ning Edu­ard III on­der ogen, die zich enorm aan­ge­trok­ken voel­de tot de jon­ge vrouw. Ze kre­gen een re­la­tie, die pas pu­bliek ge­maakt werd na de dood van ko­nin­gin Fi­lip­pa in 1369. Ali­ce was een heb­be­ri­ge maî­tres­se die haar mach­ti­ge po­si­tie uit­buit­te tot op het bot. Ze ac­cep­teer­de al­ler­lei du­re ge­schen­ken van de ko­ning en van men­sen die om zijn gun­sten ver­zoch­ten. Ten­slot­te was de maî­tres­se van de ko­ning een pri­ma ma­nier om de mach­ti­ge man te be­na­de­ren. Het mag geen ver­ras­sing zijn dat Ali­ce Per­rers niet be­paald po­pu­lair was aan het hof of bij de En­gel­se be­vol­king. Er de­den al­ler­lei kwa­lij­ke ge­ruch­ten over haar de ron­de. Zo werd ge­zegd dat zij op Edu­ards ziek­bed de rin­gen van zijn vin­gers had ge­sto­len. Na de dood van de ko­ning werd Ali­ce ver­ban­nen van het hof. Ze zou haar gro­te in­vloed nooit meer te­rug­krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.