Ka­rin Måns­dot­ter

Ko­nink­lij­ke min­naar: Erik XIV van Zwe­den Ja­ren als maî­tres­se: 1565-77

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

Ko­ning Erik had geen scru­pu­les als het aan­kwam op zijn re­la­tie met Ka­rin. Ze werd open­lijk ge­toond aan het hof en kreeg al­les wat een ko­nink­lij­ke maî­tres­se van haar po­si­tie kon ver­wach­ten: du­re kle­ding, een rijk in­ge­rich­te sui­te in het pa­leis en een klein le­ger aan die­na­ren. Erik XIV lust­te er wel pap van en had dan ook ver­schil­len­de maî­tres­ses, maar hij was zo dol op Ka­rin dat zij de eni­ge of­fi­ci­ë­le maî­tres­se werd. In 1567 ging de ko­ning nog een stap­je ver­der en trouw­de in het ge­heim met zijn fa­vo­riet. Het jaar daar­op volg­de een of­fi­ci­ë­le open­ba­re ce­re­mo­nie. Ka­rin was nu de ko­nin­gin van Zwe­den. Maar er wa­ren don­ke­re wol­ken aan de ho­ri­zon: Erik was men­taal niet sta­biel en zijn re­ge­ring werd om­ver ge­wor­pen door zijn ei­gen broers. Zijn fa­mi­lie werd op­ge­slo­ten en hoe­wel Ka­rin in eer­ste in­stan­tie bij haar echt­ge­noot mocht blij­ven, werd ze van hem ge­schei­den na de ge­boor­te van twee kin­de­ren. Ze werd naar Fin­land ge­stuurd, waar ze on­der ar­rest bleef tot de dood van haar man in 1577. De rest van haar le­ven bracht ze rus­tig door op haar land­goed.

"Karins bui­ten­ech­te­lij­ke doch­ter Si­grid werd be­han­deld als een ech­te prin­ses."

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.