Bar­ba­ra Blom­berg

Ko­nink­lij­ke min­naar: Karel V, hei­li­ge room­se kei­zer Ja­ren als maî­tres­se: 1546

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

Bar­ba­ra was een zan­ge­res, ge­bo­ren in een goe­de fa­mi­lie uit Re­gens­burg, Zuid-Duitsland. Haar af­fai­re met kei­zer Karel V was kort en be­gon toen ze zong voor de mach­tig­ste man van Eu­ro­pa. Zijn vrouw, Isa­bel­la van Por­tu­gal, was kort daar­voor over­le­den maar de kei­zer wil­de niet her­trou­wen. In plaats daar­van zocht hij zijn troost in de ar­men van ver­schil­len­de maî­tres­ses. Hoe­wel Bar­ba­ra geen in­vloed had op de kei­zer, was hun kor­te ver­hou­ding hef­tig ge­noeg dat zij in ver­wach­ting raak­te. In fe­bru­a­ri 1547 krijg zij een zoon­tje, die de naam ‘Jan van Oos­ten­rijk’ kreeg. Het kind werd Bar­ba­ra na drie jaar af­ge­no­men, want de va­der had be­slo­ten dat het jon­ge­tje in Span­je op­ge­voed moest wor­den. Bar­ba­ra werd uit­ge­hu­we­lijkt aan Hie­ro­ny­mus Ke­gel. Zij kre­gen sa­men nog drie kin­de­ren, maar Bar­ba­ra zou haar zoon met de kei­zer maar één keer ont­moe­ten in 1576. Jan (ook be­kend als Don Ju­an van Oos­ten­rijk) was haar groot­ste na­la­ten­schap aan de we­reld. Hij zou een bril­jant sol­daat blij­ken in dienst van half­broer Fi­lips II van Span­je en hij ver­dien­de zijn groot­ste faam in de Slag bij Le­pan­to.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.