RI­CHARD PIPES

Alles over Geschiedenis - - In bed met de koning -

Ri­chard Ed­gar Pipes is een ex­pert in Rus­si­sche ge­schie­de­nis – voor­na­me­lijk de Sov­jet-Unie. Hij is een PoolsA­me­ri­kaans aca­de­mi­cus die in 1976 een team van ana­lis­ten aan­voer­de in op­dracht van de CIA om de drei­ging van de Sov­jet-Unie ten op­zich­te van de VS te ana­ly­se­ren. Hij heeft uit­ge­breid ge­schre­ven over Rus­land in de twin­tig­ste eeuw, on­der an­de­re met de boe­ken Com­mu­nism: A His­to­ry en Rus­sia Un­der The Bols­he­vik Re­gime.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.