Waar lag de eer­ste ne­der­zet­ting in de Nieu­we We­reld?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & antwoord -

De eer­ste ne­der­zet­ting in wat we te­gen­woor­dig ken­nen als de Ver­e­nig­de Sta­ten was Ja­mestown, Vir­gi­nia (ge­sticht in 1607), maar de al­ler­eer­ste werd door Chris­tof­fel Co­lum­bus ge­sticht in 1493, een jaar na zijn ont­dek­king van Ame­ri­ka. Co­lum­bus was er met ze­ven­tien sche­pen met daar­op 1500 man ge­ar­ri­veerd en gaf het de naam La Isa­be­la, dat is ge­le­gen aan de noor­de­lij­ke kust van de hui­di­ge Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek. De ne­der­zet­ting hield niet lang stand, waar­na Co­lum­bus de op­dracht gaf om een nieu­we stad te bou­wen.

In 1492 ver­liet Chris­tof­fel Co­lum­bus Pa­los in Span­je op het schip de San­ta Ma­ria en ont­dek­te de Nieu­we We­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.