Cha­o­tisch de­ba­cle

Alles over Geschiedenis - - Grootsle veldslagen -

De Fran­se rid­ders val­len de Vla­min­gen aan, maar het ter­rein speelt ze par­ten. De dras­si­ge grond en ve­le grep­pels en beek­jes ver­tra­gen de rui­ters en de op­mars valt in klei­ne groep­jes uit­een. Dit is fu­nest, want om ef­fec­tief te zijn zou­den de rui­ters juist bij el­kaar moe­ten blij­ven. De rid­ders druk­ken de aan­val moe­dig door, maar ze wor­den in hun klei­ne groe­pen over­wel­digd door Vlaam­se in­fan­te­ris­ten met goe­den­dags en ha­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.