Film

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Storm – Let­ters van vuur

Storm (Da­vy Go­mez) is twaalf en zoon van de plaat­se­lij­ke druk­ker. Het le­ven van Storm wordt op zijn kop ge­zet, wan­neer zijn va­der (Yo­rick van Wa­ge­nin­gen) een ‘ver­bo­den’ op­dracht aan­neemt. Door het druk­ken van een brief van Maar­ten Lu­ther komt Storms va­der on­der ver­den­king van de In­qui­si­tie te staan. Hij wordt dan ook op­ge­pakt en ver­hoord. Storm slaat op de vlucht en neemt de ori­gi­ne­le druk­proe­ven mee. Om te ont­snap­pen aan de au­to­ri­tei­ten ge­bruikt hij de on­der­grond­se gan­gen van de stad. Hij krijgt hier­bij hulp uit on­ver­wach­te hoek. Zal het hem luk­ken om de ‘let­ters van vuur’ uit han­den van de In­qui­si­tie te hou­den en bo­ven­dien zijn va­der van de brand­sta­pel te red­den?

Nu uit | Duur: 100 mi­nu­ten | Te zien op: DVD, Vi­deo on De­mand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.