DE RO­DE TERREUR

Alles over Geschiedenis - - Lenin en zijn bloedige revolutie -

Ar­bei­ders wer­den op­ge­roe­pen om elk te­ken van con­tra­re­vo­lu­tie te­gen de bol­sje­wie­ken in de kiem te smo­ren. “Ie­mand die het waagt om ook maar het klein­ste ge­rucht te­gen het Sov­jet-re­gime te ver­sprei­den zal on­mid­del­lijk ge­ar­res­teerd wor­den.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.