03 HERZIE JE BOOD­SCHAP

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

Het gaat hier om voort­schrij­dend in­zicht. Als je te­gen­stan­ders je met hun pam­flet­ten om de oren slaan, re­a­geer dan on­mid­del­lijk met een nieuw pam­flet. Ver­wijs hun kri­tiek naar het land der fa­be­len en schroom niet om hier en daar je idee­ën bij te stel­len. Ge­bruik so­ci­a­le en po­li­tie­ke pro­ble­men om je the­o­lo­gie kracht bij te zet­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.