05 ZOEK JE PU­BLIEK

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

Je wilt al­le la­gen van de be­vol­king be­rei­ken. Een La­tijn­se tekst doet het goed in ho­ge­re krin­gen maar dat is niet ge­noeg. Be­zoe­kers van ta­veer­nen en mark­ten wil­len pam­flet­ten le­zen in hun ei­gen taal. Ge­bruik ver­ha­len uit het da­ge­lijks le­ven en maak hier en daar een goeie grap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.