GUIDO DE BRÈS

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

DE LA­GE LAN­DEN 1522 – 1567

De the­o­loog Guido de Brès was vroeg in zijn car­ri­è­re aan­han­ger van de ge­loofs­rich­ting van Lu­ther, maar stap­te la­ter over op de ziens­wij­ze van Cal­vijn. In 1561 schreef hij een ge­loofs­be­lij­de­nis waar­in hij pro­beer­de dui­de­lijk te ma­ken dat de pro­tes­tan­ten geen re­vo­lu­ti­o­nai­ren wa­ren. Dit ge­schrift lag aan de ba­sis voor de Ne­der­land­se Ge­loofs­be­lij­de­nis. De­ze ge­loofs­be­lij­de­nis vormt, sa­men met twee an­de­re ge­schrif­ten, de hoek­steen van het gereformeerde ge­loof in Ne­der­land. In 1567 werd De Brès ge­van­gen ge­no­men en we­ken­lang door de In­qui­si­tie on­der­vraagd. Hij werd ter dood ver­oor­deeld en op 31 mei van dat jaar op­ge­han­gen

Na zijn ver­oor­de­ling door de In­qui­si­tie wordt Guido de Brès op 31 mei 1567 in Va­len­cien­nes op­ge­han­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.