FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO

Alles over Geschiedenis - - Reformatie -

SPAN­JE 1507 – 1582

Als re­ac­tie op de Beeldenstorm in 1566 stuur­de ko­ning Fi­lips II de her­tog van Alva naar de La­ge Lan­den om or­de op za­ken te stel­len. Die op­dracht was niet aan do­ve­mans­oren ge­richt. Met har­de hand ver­volg­de hij de pro­tes­tant­se op­stan­de­lin­gen. Hij stel­de de Raad van Beroer­ten in en be­last­te hen met de be­rech­ting van de deel­ne­mers aan de Beeldenstorm. Dui­zen­den pro­tes­tan­ten wer­den ver­oor­deeld, ruim 1100 kre­gen de dood­straf. Van­we­ge zijn mee­do­gen­lo­ze ac­ties kreeg Alva de bij­naam ‘de ij­ze­ren her­tog’.

De Beeldenstorm was de di­rec­te aan­lei­ding voor ko­ning Fi­lips II om Alva or­de op za­ken te la­ten stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.