WAAR WOON JE?

Alles over Geschiedenis - - Survivalgids roor tydreizigers -

De­ze pe­ri­o­de staat be­kend als de gou­den eeuw van de Jood­se wijk van Praag. De stad heeft een Jood­se ge­meen­schap van 15.000 men­sen, bij­na der­tig pro­cent van haar ge­he­le be­vol­king. De Bo­heem­se Op­stand zal de be­vol­king van de stad de­ci­me­ren en ge­meen­schap­pen ver­woes­ten, maar de Jood­se be­vol­king blijft prak­tisch on­aan­ge­roerd. Kei­zer Fer­di­nand wil hen na­me­lijk graag te vriend hou­den en biedt daar­om hulp en ba­nen aan. Dat houdt in dat de Jood­se wijk (of ghet­to) waar­schijn­lijk de vei­lig­ste plaats in de stad is. Bin­nen de stads­mu­ren mo­gen Jo­den hun ei­gen vlag voe­ren, ver­ga­de­ren in het stad­huis en ze wer­ken in al­ler­lei in­te­res­san­te be­trek­kin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.