DUT­CH VAN KIRK

Alles over Geschiedenis - - Ooggetuige -

Na­dat hij al 58 mis­sies had ge­vlo­gen bo­ven Noord-Afri­ka en Eu­ro­pa werd Dut­ch Van Kirk over­ge­plaatst naar de

509e Com­po­si­te Group. Hij werd de na­vi­ga­tor van de bom­men­wer­per Enol­ga Gay, die op 6 au­gu­tus 1945 de eer­ste atoom­bom af­wierp bo­ven de Ja­pan­se stad Hiroshima. Van Kirk over­leed in 2014 op 93-ja­ri­ge leef­tijd. Tij­dens dit in­ter­view was hij de laat­ste over­le­ven­de van de be­man­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.