OOR­LOG IN KARELIË

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

Twee jaar na de start van de Twee­de We­reld­oor­log wa­ren de vij­an­de­lijk­he­den tus­sen Fin­land en de Sov­jet-Unie nog niet be­koeld. De­ze Fin­se sol­daat staat op de fo­to met buit­ge­maak­te Sov­jet­wa­pens, zo­als een Maxim-ma­chi­ne­ge­weer en een 76,2-mm veld­ge­schut. De fo­to is ge­no­men in Karelië, waar zwa­re ge­vech­ten plaats­von­den. De oor­log woed­de door tot de

wa­pen­stil­stand met Mos­kou in 1944.

1941

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.